JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Důležité termíny

Důležité termíny

 • Thu
  30
  Duben
  2015

  Termín pro předávání uplatněných výsledků do RIV pro výzkumné organizace

 • Sat
  15
  Srpen
  2015

  Termín pro předávání uplatněných výsledků do RIV pro ostatní subjekty

 • Thu
  01
  Říjen
  2015

  Předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR za rok 2015

GA ČR

Novinky

Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodního grantového projektu.Pokračovat

Rozhovor s předsedou GA ČR v Akademickém bulletinu

Akademický bulletin, časopis Akademie věd ČR, zveřejnil ve svém dubnovém vydání rozhovor s předsedou Grantové agentury ČR Ivanem Netukou. Celé znění najdete zde: http://abicko.avcr.cz/2015/04/05/index.htmlPokračovat

GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“

Seminář se koná 20. května 2015 v 10 hodin ve velkém přednáškovém sále (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.Pokračovat

Novinky

Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

Předsednictvo GA ČR upozorňuje na odpověď zveřejněnou v sekci FAQ týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů.Pokračovat

Novinky

Reakci na chemoterapii při rakovině střev a konečníku bude možné lépe předvídat

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili zprávu o výzkumu Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR.Pokračovat

GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Tato prezentace kromě praktických informací obsahuje i vzorové příklady výpočtu osobních nákladů.Pokračovat

Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech

Grantová agentura ČR ukončila proces doplňování členů svých poradních orgánů. Noví experti, kteří jsou vybíráni z kandidátů navržených ze strany právnických i fyzických osob, budou vedle stávajících členů hodnoticích panelů působit od 1. dubna 2015.Pokračovat

Novinky

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRISPokračovat

Rozhodnutí o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015. Níže je zveřejněn kompletní seznam návrhů projektů, kterým je udělena podpora. Úspěšnost u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015 je 27,1 %. U projektů s počátkem řešení v letech 2013 a 2014 byla úspešnost v průměru 17,5 %.Pokračovat

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.Pokračovat

Novinky

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.Pokračovat

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.Pokračovat

Nová zjištění o vzniku chromozomálních vad u vajíček savců

GA ČR zveřejnila v záložce "Vynikající projekty" informaci o výzkumu vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Jižní Koreje a USA. Přinesl nové poznatky o takzvané aneuploidii, tedy chromozomální vadě vajíčka, která je hlavní příčinou předčasně ukončených těhotenství u lidí.Pokračovat

Novinky

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele (GA ČR) platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on - line aplikace GRIS.Pokračovat

Předseda GA ČR Ivan Netuka na diskusním setkání „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“

Předseda GA ČR prof. Ivan Netuka vystoupil dne 5. února 2015 na diskusním setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizovaném Radou vysokých škol. V rozsáhlé prezentaci shrnul současnou situaci a informoval také o nadcházejících úkolech agentury. Následující dvouhodinová diskuse v zaplněné Modré posluchárně Karolina přispěla k vyjasnění celé řady otázek týkajících se současného stavu a perspektiv GA ČR.Pokračovat

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo, které uspěly a jimž byla přidělena finanční podpora.Pokračovat

Novinky

GA ČR informuje o výzvě Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (Německo)

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum zveřejnilo informace o svém novém programu, jehož cílem je rozšiřování mezinárodních vědeckých struktur v Evropě. Program je zaměřen na podporu německých vědeckých pracovišť a rozvoj jejich spolupráce s výzkumnými institucemi ze střední a jižní Evropy včetně ČR.Pokračovat

Upozornění na výzvu k podání návrhů kandidátů na členy kontrolní rady GA ČR

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá oprávněné subjekty, aby do 28. 2. 2015 podali své návrhy kandidátů na členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky.Pokračovat

Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu

Diskusní setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizuje dne 5. února 2015 Rada vysokých škol. Na setkání vystoupí předseda GA ČR Ivan Netuka i další členové předsednictva. Detaily jsou v přiložené pozvánce.Pokračovat
GAČR