JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR

Novinky

Upozornění na výzvu k podání návrhů kandidátů na členy kontrolní rady GA ČR

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá oprávněné subjekty, aby do 28. 2. 2015 podali své návrhy kandidátů na členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky.Pokračovat

Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu

Diskusní setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizuje dne 5. února 2015 Rada vysokých škol. Na setkání vystoupí předseda GA ČR Ivan Netuka i další členové předsednictva. Detaily jsou v přiložené pozvánce.Pokračovat

Reakce předsednictva GA ČR na připomínky oborových komisí

Na výjezdní zasedání GA ČR, které se uskutečnilo 1. a 2. 12. 2014, byli přizváni čelní představitelé Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR, České konference rektorů, Rady vysokých škol, vědecké rady GA ČR, kontrolní rady GA ČR a oborových komisí GA ČR. Jedním z bodů bylo projednání připomínek, které na základě podnětů z jednotlivých panelů shromáždili předsedové oborových komisí. Reakce předsednictva na připomínky je uvedena v dokumentu v příloze.Pokračovat

Novinky

Reakce předsedy GA ČR na otevřený dopis

Předseda GA ČR reagoval na otevřený dopis 21 signatářů. Dopis i odpověď na něj nalezenete v přílohách.Pokračovat

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, Korea

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, Korea, které uspěly a jimž byla přidělena finanční podpora.Pokračovat

Dodatečná výzva k nominacím na kandidátky a kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.Pokračovat

Novinky

Dodatečná výzva k nominacím na kandidátky a kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.Pokračovat

Zpřístupnění posudků a protokolů hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na rok 2015

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží standardních a juniorských projektů na rok 2015 posudky a protokoly hodnocení návrhů projektů, u kterých bylo rozhodnuto.Pokračovat

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan uspěly a jimž byla přidělena finanční podpora.Pokračovat

Novinky

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.Pokračovat

Rakousko-česká spolupráce v základním výzkumu úspěšně pokračuje

Praha 17. prosince 2014 – V soutěži skupiny mezinárodních grantových projektů pro rok 2015 řešených ve spolupráci Grantové agentury ČR (GA ČR) a rakouské agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) získalo finanční podporu obou subjektů celkem devět navrhovaných projektů. Výzva k podání společných rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu byla na sklonku roku 2013 vyhlášena poprvé.Pokračovat

Za vznikem života mohou stát dopady asteroidů. Teorii českých vědců zveřejnila prestižní světová média

Praha, Brno 15. prosince 2014 – Podle nejnovější teorie českých vědců mohou stát za vznikem života na Zemi dopady asteroidů. O závěrech jejich výzkumu, který sloučil nejmodernější metodiky výpočetní chemie a laserové experimenty, informovaly v uplynulých dnech prestižní světové vědecké časopisy Science a PNAS. Vědci z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a společného pracoviště brněnského Biofyzikálního ústavu AV ČR a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) simulovali ve svých experimentech podmínky, které na Zemi panovaly před čtyřmi miliardami let.Pokračovat

Novinky

Informace pro navrhovatele projektů o zpřístupnění posudků

Grantová agentura ČR informuje, že všechny posudky k návrhům projektů s počátkem řešení v roce 2015 budou zveřejněny v nejbližších týdnech. Oprávněné osoby je najdou v aplikaci Gris. Zpřístupnění posudků a hodnocení návrhů projektů agentura oznámí prostřednictvím internetových stránek.Pokračovat

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy grantových projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.Pokračovat

Standardní granty GA ČR s vyšší úspěšností

Praha 5. prosince 2014 – V letošní soutěži standardních grantových projektů vyhlášené Grantovou agenturou ČR (GA ČR) vzrostla úspěšnost na 24,3 %. Přispěl k tomu nižší celkový počet podaných návrhů projektů do soutěže, jejich celkové nižší náklady, a dále snižování finančních závazků agentury vyplývající z postupného ukončování pětiletých projektů, stejně jako mírný nárůst rozpočtu GA ČR v letošním roce.Pokračovat

Novinky

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency 2015

Dovolujeme si Vám oznámit, že  Grantové agentuře České republiky byly předány rakouskou agenturou pro vědu (FWF) výsledky hodnocení LA grantů.Pokračovat

iForum, časopis Univerzity Karlovy, zveřejnil rozhovor s předsedou GA ČR Ivanem Netukou

Kompletní znění rozhovoru najdete zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15462.html. Uvádíme také jeho plné znění.Pokračovat

Jak se učí děti číst? A jak čtenému rozumí?

Praha 12. prosince 2014 – Více než pět stovek dětí ze sedmnácti škol v Praze, středních a jižních Čech sledovali v několika vlnách specialisté z Pedagogické fakulty UK, aby zjistili, jak děti od první do čtvrté třídy čtou. Zajímali se při tom nejenom o kvalitu technické stránky čtení, ale zejména o porozumění čtenému.Pokračovat

Novinky

Rozhovor s předsedou GA ČR Ivanem Netukou v Lidových novinách

Lidové noviny zveřejnily dne 31. 10. 2014 rozhovor s předsedou Grantové agentury ČR Ivanem Netukou. Uvádíme zde jeho plné znění.Pokračovat

Oznámení o posunutí termínu odevzdání dílčích zpráv

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo vyjít vstříc příjemcům i řešitelům projektů v oblasti základního výzkumu a posunout termín odevzdání dílčích zpráv za rok 2014 na 19. 1. 2015.Pokračovat

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.Pokračovat
GA ČR