O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR

Novinky

Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnotících panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnotícím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů. Podrobnou výzvu k nominacím na kandidátky a kandidáty doPokračovat

Předseda GA ČR na konferenci NKC – ženy a věda

Předseda Grantové agentury ČR prof. Ivan Netuka se 22. října 2014 zúčastnil konference Národního kontaktního centra - ženy a věda s názvem „3. národní konference o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí“. Prezentoval zde postoj Grantové agentury k ženám-vědkyním a také rodičům-vědcům. Následně vystoupil také na tiskové konferenci. Na fotografii zprava: Mgr. Marcela Linková, Ph.D., koordinátorka Národního kontaktního centra -Pokračovat

Nejlepší projekty českého základního výzkumu oceněny. Všechny získaly pozornost světové vědecké obce.

Praha 22. září 2014 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka a Michal Fárník. První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel VítězslavPokračovat

Novinky

Čeští vědci vyvinuli několik nových typů zeolitů. Ty v minulosti nahradily škodlivé fosforečnany v pracích prášcích

Praha 18. září 2014 – Několik nových typů zeolitů, tedy katalyzátorů chemických procesů, vyvinuli vědci z Oddělení syntézy a katalýzy Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. V budoucnu mohou najít široké využití v průmyslových technologiích. Zeolity se používají při zpracování ropy, v petrochemii, při ochraně životního prostředí nebo přípravě speciálních chemikálií. V pracích prášcích už v minulosti nahradilyPokračovat

Zakladatel české vědecké stanice na Papui-Nové Guineji oceněn

České Budějovice 15. září 2014 – Vedoucí dlouhodobého výzkumu ekologie živočichů a rostlin v tropickém lese na Papui-Nové Guineji, biolog Vojtěch Novotný, byl za mimořádné výsledky vědecké práce oceněn Zvláštním čestným uznáním předsedy Grantové agentury ČR. V jednom z nejsložitějších biologických systémů světa popisují čeští vědci nové druhy hmyzu i rostlin a zkoumají jejich vzájemné vztahy. Snaží se vysvětlit,Pokračovat

Mechanismus vzniku ozonové díry studují vědci v Praze

Praha 10. září 2014 – Ničení ozonu a ozonové vrstvy skrze děje v atmosféře na detailní molekulové úrovni studoval výzkum vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Soustředili se přitom především na takzvané vodní klastry, což jsou soubory několika set molekul vody. Ve své unikátní laserové aparatuře je uváděli do styku s dalšími molekulami běžnými v atmosféře,Pokračovat
...s
..a.
GA ČR