JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR

Novinky

Rakousko-česká spolupráce v základním výzkumu úspěšně pokračuje

Praha 17. prosince 2014 – V soutěži skupiny mezinárodních grantových projektů pro rok 2015 řešených ve spolupráci Grantové agentury ČR (GA ČR) a rakouské agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) získalo finanční podporu obou subjektů celkem devět navrhovaných projektů. Výzva k podání společných rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu byla na sklonku roku 2013 vyhlášena poprvé.Pokračovat

Za vznikem života mohou stát dopady asteroidů. Teorii českých vědců zveřejnila prestižní světová média

Praha, Brno 15. prosince 2014 – Podle nejnovější teorie českých vědců mohou stát za vznikem života na Zemi dopady asteroidů. O závěrech jejich výzkumu, který sloučil nejmodernější metodiky výpočetní chemie a laserové experimenty, informovaly v uplynulých dnech prestižní světové vědecké časopisy Science a PNAS. Vědci z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a společného pracoviště brněnského Biofyzikálního ústavu AV ČR a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) simulovali ve svých experimentech podmínky, které na Zemi panovaly před čtyřmi miliardami let.Pokračovat

Informace pro navrhovatele projektů o zpřístupnění posudků

Grantová agentura ČR informuje, že všechny posudky k návrhům projektů s počátkem řešení v roce 2015 budou zveřejněny v nejbližších týdnech. Oprávněné osoby je najdou v aplikaci Gris. Zpřístupnění posudků a hodnocení návrhů projektů agentura oznámí prostřednictvím internetových stránek.Pokračovat

Novinky

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy grantových projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.Pokračovat

Standardní granty GA ČR s vyšší úspěšností

Praha 5. prosince 2014 – V letošní soutěži standardních grantových projektů vyhlášené Grantovou agenturou ČR (GA ČR) vzrostla úspěšnost na 24,3 %. Přispěl k tomu nižší celkový počet podaných návrhů projektů do soutěže, jejich celkové nižší náklady, a dále snižování finančních závazků agentury vyplývající z postupného ukončování pětiletých projektů, stejně jako mírný nárůst rozpočtu GA ČR v letošním roce.Pokračovat

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency 2015

Dovolujeme si Vám oznámit, že  Grantové agentuře České republiky byly předány rakouskou agenturou pro vědu (FWF) výsledky hodnocení LA grantů.Pokračovat
..a.
GA ČR