O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR

Novinky

Zakladatel české vědecké stanice na Papui-Nové Guineji oceněn

České Budějovice 15. září 2014 – Vedoucí dlouhodobého výzkumu ekologie živočichů a rostlin v tropickém lese na Papui-Nové Guineji, biolog Vojtěch Novotný, byl za mimořádné výsledky vědecké práce oceněn Zvláštním čestným uznáním předsedy Grantové agentury ČR. V jednom z nejsložitějších biologických systémů světa popisují čeští vědci nové druhy hmyzu i rostlin a zkoumají jejich vzájemné vztahy. Snaží se vysvětlit,Pokračovat

Mechanismus vzniku ozonové díry studují vědci v Praze

Praha 10. září 2014 – Ničení ozonu a ozonové vrstvy skrze děje v atmosféře na detailní molekulové úrovni studoval výzkum vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Soustředili se přitom především na takzvané vodní klastry, což jsou soubory několika set molekul vody. Ve své unikátní laserové aparatuře je uváděli do styku s dalšími molekulami běžnými v atmosféře,Pokračovat

Buňky v těle spolu mluví. Vědci z Brna zkoumají, jak.

Brno 8. září 2014 – Vzájemnou komunikaci buněk v lidském těle na úrovni signální dráhy Wnt zkoumali vědci z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již dříve se totiž zjistilo, že dojde-li na této dráze, která v lidském organismu řídí řadu buněčných procesů, k nějakému poškození, může v těle vzniknout nádorové bujení. Právě detailní znalost zdePokračovat

Novinky

Soutěž AZV na technologiích GA ČR

Praha 27. 6. 2014 – Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo dne 27. června 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022 pod názvem „MZ VES 2015“. Hodnocení návrhů projektů bude zajištěno Agenturou pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV). Všechny dokumenty k této veřejné soutěžiPokračovat

Vědci hledají drogy v odpadních vodách

České Budějovice 11. června 2014 – Výsledky studie o přítomnosti drog v odpadních vodách ve městech zveřejnili evropští vědci. Potvrdili, že v užívání drog existují regionální rozdíly, i ty se však vyvíjejí. Například konzumace pervitinu, dříve soustředěná především v České republice a na Slovensku, se nyní začíná objevovat také ve východní části Německa a v severní Evropě. Na chvostuPokračovat

Výzkum: Centrální banky dopady finanční krize zmírňují

Vzájemné působení měnové politiky a finanční stability v období finanční krize analyzovali ekonomičtí specialisté Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřili se při tom na chování centrálních bank různých zemí celého světa a sledovali, zda se jim podařilo zmírnit dopady světové ekonomické krize a rozložit je v čase. Pro hodnocení odolnosti finančního systému využili nástrojů zátěžového testování, takzvaných „stresPokračovat
...s
..a.
GA ČR