JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Důležité termíny

Důležité termíny

 • Tue
  31
  Březen
  2015

  Uzávěrka soutěžní lhůty k podávání návrhů projektů

 • Thu
  30
  Duben
  2015

  Termín pro předávání uplatněných výsledků do RIV pro výzkumné organizace

 • Sat
  15
  Srpen
  2015

  Termín pro předávání uplatněných výsledků do RIV pro ostatní subjekty

 • Thu
  01
  Říjen
  2015

  Předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR za rok 2015

GA ČR

Novinky

Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

Předsednictvo GA ČR upozorňuje na odpověď zveřejněnou v sekci FAQ týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů.Pokračovat

Reakci na chemoterapii při rakovině střev a konečníku bude možné lépe předvídat

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili zprávu o výzkumu Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR.Pokračovat

Novinky

GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Tato prezentace kromě praktických informací obsahuje i vzorové příklady výpočtu osobních nákladů.Pokračovat

Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech

Grantová agentura ČR ukončila proces doplňování členů svých poradních orgánů. Noví experti, kteří jsou vybíráni z kandidátů navržených ze strany právnických i fyzických osob, budou vedle stávajících členů hodnoticích panelů působit od 1. dubna 2015.Pokračovat

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRISPokračovat

Novinky

Rozhodnutí o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015. Níže je zveřejněn kompletní seznam návrhů projektů, kterým je udělena podpora. Úspěšnost u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015 je 27,1 %. U projektů s počátkem řešení v letech 2013 a 2014 byla úspešnost v průměru 17,5 %.Pokračovat

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.Pokračovat

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.Pokračovat

Novinky

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.Pokračovat

Nová zjištění o vzniku chromozomálních vad u vajíček savců

GA ČR zveřejnila v záložce "Vynikající projekty" informaci o výzkumu vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Jižní Koreje a USA. Přinesl nové poznatky o takzvané aneuploidii, tedy chromozomální vadě vajíčka, která je hlavní příčinou předčasně ukončených těhotenství u lidí.Pokračovat

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele (GA ČR) platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on - line aplikace GRIS.Pokračovat

Novinky

Předseda GA ČR Ivan Netuka na diskusním setkání „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“

Předseda GA ČR prof. Ivan Netuka vystoupil dne 5. února 2015 na diskusním setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizovaném Radou vysokých škol. V rozsáhlé prezentaci shrnul současnou situaci a informoval také o nadcházejících úkolech agentury. Následující dvouhodinová diskuse v zaplněné Modré posluchárně Karolina přispěla k vyjasnění celé řady otázek týkajících se současného stavu a perspektiv GA ČR.Pokračovat

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo, které uspěly a jimž byla přidělena finanční podpora.Pokračovat

GA ČR informuje o výzvě Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (Německo)

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum zveřejnilo informace o svém novém programu, jehož cílem je rozšiřování mezinárodních vědeckých struktur v Evropě. Program je zaměřen na podporu německých vědeckých pracovišť a rozvoj jejich spolupráce s výzkumnými institucemi ze střední a jižní Evropy včetně ČR.Pokračovat

Novinky

Upozornění na výzvu k podání návrhů kandidátů na členy kontrolní rady GA ČR

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá oprávněné subjekty, aby do 28. 2. 2015 podali své návrhy kandidátů na členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky.Pokračovat

Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu

Diskusní setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizuje dne 5. února 2015 Rada vysokých škol. Na setkání vystoupí předseda GA ČR Ivan Netuka i další členové předsednictva. Detaily jsou v přiložené pozvánce.Pokračovat

Reakce předsednictva GA ČR na připomínky oborových komisí

Na výjezdní zasedání GA ČR, které se uskutečnilo 1. a 2. 12. 2014, byli přizváni čelní představitelé Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR, České konference rektorů, Rady vysokých škol, vědecké rady GA ČR, kontrolní rady GA ČR a oborových komisí GA ČR. Jedním z bodů bylo projednání připomínek, které na základě podnětů z jednotlivých panelů shromáždili předsedové oborových komisí. Reakce předsednictva na připomínky je uvedena v dokumentu v příloze.Pokračovat

Novinky

Reakce předsedy GA ČR na otevřený dopis

Předseda GA ČR reagoval na otevřený dopis 21 signatářů. Dopis i odpověď na něj nalezenete v přílohách.Pokračovat

Česká vědkyně v Japonsku naklonovala myši

Praha 13. ledna 2015 – Několik myší se podařilo naklonovat české vědkyni Heleně Fulkové z Výzkumného ústavu živočišné výroby ve spolupráci se specialisty z Tokijské univerzity. Myši, které jsou z hlediska klonování považovány za jedno z nejproblematičtějších zvířat, vznikly jako vedlejší produkt základního výzkumu orientovaného na vylepšení techniky přenosů buněčného jádra. V současné vědě stále ještě nejsou přesné postupy klonování zcela zvládnuty a úspěšnost tohoto procesu je poměrně nízká. V průměru se uvádí kolem jednoho procenta. Metoda české vědkyně ale dosáhla více než sedmiprocentní úspěšnosti vývoje zárodku až do narození, což je srovnatelné se zatím nejlepšími ve světě dosaženými výsledky.Pokračovat

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, Korea

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které uspěly ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, a jimž byla přidělena finanční podpora.Pokračovat
GAČR